Paramedic rescue ambulance
Zdravotnická asistence a dopravní zdravotní služba
Hradec Králové
 

Zdravotnická přeprava osob - Repatriace

U osob, které nemají nárok na přepravu hrazenou zdravotní pojišťovnou provádíme tuto přepravu do zdravotnických zařízení a zpět za přímou úhradu, a to od 20,-Kč/km+ hodinová sazba za posádku - viz ceník v sekci zdravotnické dozory. Za stejnou cenu provádíme repatriace z ČR i do ČR

Disponujeme sanitními vozy DRNR, RZP, RLP a RV vybavenými dle vyhlášky č.296/2012 Sb. Pro přepravu pacientů vyžadujících extrémně šetrný transport máme k dispozici sanitu vybavenou systémem Hydro-comfort, jedná se o stůl pod nosítka, který na základě propojení nejmodernější techniky svým komfortním provedením plně uspokojí potřeby pro velmi šetrný transport. Komfortní pružení stolu zabezpečuje zabudování hydraulickopneumatického zdvíhacího systému ve spojení s ložiskovým uložením. Nastavitelné tlumení dovoluje přizpůsobit pružení podle různých podmínek jízdy, což ve výsledku znamená, že pacient je za jízdy udržován v předem nastavené rovině a tím jsou po celou dobu přepravy eliminovány nerovnosti vozovky, otřesy a jiné nežádoucí vlivy, které by mohli mít vliv na zdravotní stav pacienta a komfort přepravy.
     Naše sanitky jsou navíc vybaveny závěsným zařízením pro připojení podvalníku na automobil, který máme též k dispozici , takže pokud je třeba zajistit převoz pacienta - řidiče, který je na místě svým vozem, je možné v rámci jedné jízdy odvézt pacienta a zárověň i jeho automobil.

Přeprava je zajišťována diplomovanými zdravotnickými záchranáři a to plně vybavenými sanitními vozidly RZP vybavenými výstražným zařízením modré barvy s právem přednosti v jízdě.

Pneuservis v Třebši - Hradec Králové - www.pneuservis-trebes.cz

Administrace

Copyright © Zdravotnická-asistence - Paramedic rescue ambulance - Hradec Králové