Paramedic rescue ambulance
Zdravotnická asistence a dopravní zdravotní služba
Hradec Králové
 

Přeprava orgánů, štěpů
a biologického materiálu

Jsme nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v Hradci Králové, které nepřetržitě 24 hodin denně zajišťuje rychlou přepravu a neodkladnou přepravu tkání a buněk určených k použití u člověka, přepravu léčivých přípravků, krve a jejích složek, přepravu dalšího biologického materiálu a přepravu zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče.
 

 • Přeprava je zajištěna odbornými zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, po získání odborné způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb.

 • Jsme začleněni do IZS – Integrovaného záchranného systému ČR

 • nabízíme vysoce kvalitní a profesionální služby v oblasti přepravy zdravotnických a laboratorních materiálů, produktů, vzorků a dalšího biologického materiálu.

 • Díky našim bohatým odborným zkušenostem v nás získáte spolehlivého partnera a záruku nejvyšší bezpečnosti a zajištění odborné péče o přepravovaný materiál. 

 • převoz v požadovaných a monitorovaných teplotních režimech

 • odborná péče o přepravovaný materiál

 • převoz z laboratoře případně do laboratoře a mezi tkáňovými zařízeními a konečnými odběrateli

 • dodání v nejkratším možném termínu

 • po celé ČR

 • monitorování polohy zásilky v reálném čase

 • přeprava na základě povolení SÚKL - oprávnění k distribuci biologického materiálu, tkání a buněk určených k použití u člověka

 • dle požadavku zákazníka sjednáme individuální podmínky

 • zaručíme dané teplotní rozmezí od převzetí do předání

 • zásilky přepravujeme v rozmezí teplot od teploty suchého ledu po pokojovou teplotu

 • vlastní přepravní boxy včetně kontinuálního monitoringu teploty

 

Pneuservis v Třebši - Hradec Králové - www.pneuservis-trebes.cz

Administrace

Copyright © Zdravotnická-asistence - Paramedic rescue ambulance - Hradec Králové